Katangakorset till producenterna av filmen Kongoveteranerna

054_GS
Foto: Gullmar Svensson
Malcolm Dixelius och Peter Nordström tilldelas Katangakorset
Den 9 maj 2015 i samband med Kongoveteranernas årsmöte tilldelades Malcolm Dixelius och Peter Nordström Katangakorset, FN-Veteranerna-Kongos hedersnål, som erkännande för gagnande insatser för FN-Veteranerna-Kongo och dess syften.
Filmen Kongoveteranerna som Malcolm och Peter producerade har haft stor påverkan på veteranerna och öppnat för nya diskussioner.