Kontakt

Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm

Tullgårdsgatan 10
116 68 Stockholm
08-667 09 40

Cathrin Thorsell Starud
Förvaltningschef
076- 102 17 55
info@amf-film.se