Organisation

AMF Digital registrerar och digitaliserar filmsamlingen till existerande kunder. AMF Digital erbjuder även andra myndigheter, organisationer och företag olika lösningar för att kunna behålla och presentera sin historia. Tack vare vår personals unika kunskap inom arkivering och digitalisering och att vi har utrustning för att kunna digitalisera alla typer av format.

AKA Film producerar film och anlitas för webbsändningar till både försvarsrelaterade verksamheter och den civila marknaden. AKA Film producerar också militärhistoriska filmer på uppdrag av Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm, samt dokumentärfilmsproduktioner till andra kunder. Stiftelsens filmsamlingar utgör grunden för nyproducerade filmer som görs på uppdrag av bland annat museum och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB). Dessutom har AKA Film erfarenhet från filmprojekt kopplat till olika jubileum eller andra event inom försvars- och säkerhetsområde.