Organisation

AMF Film registrerar och digitaliserar stiftelsens filmsamling. AMF Film erbjuder även myndigheter, organisationer och företag flertalet digitaliseringstjänster.

AKA Film producerar film till såväl försvarsrelaterade verksamheter som till den civila marknaden. AKA Film producerar också militärhistoriska filmer på uppdrag av Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm.