Första styrelsemötet i stiftelsen!

Stiftelsen AMFs första styrelsesammanträde. Från vänster: Per Klingvall, Per Iko, Peter Nordström, Margareta Anshelm Pattyranie, förvaltningschef Peter Nordström samt ordförande Lars Frisk.

STYRELSE_AMF