Finbesök av försvarsministern!

Onsdagen den 19 augusti fick stiftelsen AMF och AKA-film finbesök. Försvarsminister Peter Hulqvist besökte vårt unika filmarkiv och passade även på att titta på film i bion. Dels en film om Dalarna, Vid älvom, på berg och i Dalom, som producerades av AKA-film 1941, samt en förhandstitt på en av våra kommande produktioner, Kalla Kriget del 2.
Förvaltningschef Peter Nordström fick ta emot Försvarsministerns vapensköld som tack för ett fint besök och försvarsministern fick AMFs vapensköld att pryda tjänsterummet med.ministern_2 ministern_3 ministern_4ministern_8 ministern_7 ministern_6 ministern_1 ministern_5

Katangakorset till producenterna av filmen Kongoveteranerna

054_GS
Foto: Gullmar Svensson
Malcolm Dixelius och Peter Nordström tilldelas Katangakorset
Den 9 maj 2015 i samband med Kongoveteranernas årsmöte tilldelades Malcolm Dixelius och Peter Nordström Katangakorset, FN-Veteranerna-Kongos hedersnål, som erkännande för gagnande insatser för FN-Veteranerna-Kongo och dess syften.
Filmen Kongoveteranerna som Malcolm och Peter producerade har haft stor påverkan på veteranerna och öppnat för nya diskussioner.

Snart kommer nyhetsbrevet tillbaka!

I och med att arbetet med övergång från förening till stiftelse, har vi valt att inte komma ut med vårt tidigare nyhetsbrev från Föreningen AMF. Men från och med 2015 kommer vi att skicka ut våra nyhetesbrev som tidigare.