AMF Film

AMF film ägs av Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm som har en av världens äldsta filmsamlingar och är även en av Sveriges äldsta producenter av film. Filmsamlingarna ligger i vårt miljöarkiv som totalt består av över 10 000 filmtitlar fördelat på över 30 000 filmaskar. Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm arkiverar förutom sina egna filmer även en stor del av Försvarsmaktens filmer enligt uppdrag. Läs mer