Forskning & research

För att bidra till ett levande kulturarv strävar vi efter öppenhet, tillgänglighet och att möta all efterfrågan på material i samlingarna från forskare, studenter, organisationer, institutioner, företag och allmänhet. Utgångspunkten är att nyttan med information uppstår när den används!

Vid sidan av att arrangera visningar, visa film i vår egen biograf samt tillgängliggörande vid studieplats i våra lokaler, lånar AMF ut digitala kopior och annat material ur samlingarna för utställningar eller visning i annans regi efter överenskommelse.

AMF välkomnar att allmänheten bidrar med kompletterande kunskap om material i samlingarna. Värdefull information som inkommer tas emot och relateras till data i filmregistret.

Kontakta stiftelsen för att söka i vår databas.

De flesta av filmerna som finns har överförts till DVD-kopior. Om ni är intresserade av att titta så går det att boka tid för visning. Vi kan även göra tittkopior för påsikt mot en avgift.

img005