Fotograf Zetterman under inspelning av filmen Stridsvagnar på Järva, 1934

Photographer Zetterman during the recording of the film “Tanks in Järva”, 1934.